Δημόσια διαβούλευση Eυρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου