Δελτίο Τύπου για Guardian Trust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ