ΔΕΕΦ Α 1132841 ΕΞ 2019 Ερώτημα για αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα

Ελληνικα