ΔΕΔ 2102/2019 Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση δεν χρησιμοποιούνται οι αξίες με τις οποίες προσδιορίζεται ο ΕΝΦΙΑ – Αποσβέσεις δικαιωμάτων

Ελληνικα