Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Αθηνών, Βασιλείου Παπαγεωργίου σχετικά με τη μη υποχρέωση των δικηγόρων να υποβάλουν δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τη μείωση μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης κατά 40%

Ελληνικα