Γιώργος Χριστόπουλος: Δείγματα γραφής από τα βιβλία μου: Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ, Ν. 4551/2018), όλα όσα αφορούν τον φορολογικό χειρισμό και την καταχώριση στα έντυπα Ε1, Ε3 και Ν

Ελληνικα