Αυτεπάγγελτη καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Μαραθώνα