Αυξάνεται από τα 3 στα 7 λεπτά το κόστος για την πλαστική σακούλα