Αρ. 54 Ανάθεση της διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης του άρθρου 11 της 11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.