Αριθ. Πρωτ.: 294/12.4.2014 Σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»