Αριθμ. πρωτ.: 2/63769/0026/2018 Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)

Ελληνικα