Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1107716 ΕΞ 2018 Επικαιροποίηση της ύλης του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Μαΐου 2018

Ελληνικα