ΑΠ 906/2019 Ανώνυμες εταιρίες – Ενεχύραση ονομαστικών απαιτήσεων – Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης

Ελληνικα