Απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ για την ανανέωση του ομαδικού ασφαλιστηρίου με την εταιρία MetLife