Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών, επί αγωγής του ΔΣΑ κατά υπαλλήλου του