ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 8/773/20.12.2016 (ΦΕΚ Β 4325/30.12.2016) Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή