ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 8/761/21.7.2016 Κατανομή ομολογιών που διατίθενται με δημόσια προσφορά