ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 728 (ΦΕΚ Β/2311/26.10.2015) για απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων 01 09 – 30 09 2015