ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 24/779/21.3.2017(ΦΕΚ Β’ 1665/15.5.2017) με θέμα «Έγκριση διενέργειας σεμιναρίου επιμόρφωσης από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. για τα πιστοποιητικά (α1) έως (δ), (ε), (στ1) και (στ2) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής αναμετάδοσης (webinar)»

Ελληνικα