Αποτελέσματα ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών της επικείμενης Διακήρυξης για την «Προμήθεια Λογισμικού και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ»

Ελληνικα