Αποκατάσταση κτηριακών προβλημάτων της πρώην Σχολής Ευελπίδων