Απαγόρευση ανοικτών πωλήσεων 12-01-2016 έως 25-01-2016