Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Οικονομικού – Διοικητικού Διευθυντή στον ΔΣΑ