Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 19η Απριλίου, την 22α Απριλίου και την 24η Δεκεμβρίου 2019_ΦΕΚ Β/1332/18.4.2019