ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ _ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ