ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ