ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΑΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (ICOs)