ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 29.6.2015 (715)