ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (13.08.2020)

Ελληνικα