Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών – Διαδικασία κατάθεσης δικογράφων και παραλαβής αντιγράφων αποφάσεων, πρακτικών και προτάσεων

Ελληνικα