Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών σχετικά με τη διαδικασία για τις ένορκες βεβαιώσεις

Ελληνικα