Ανακοίνωση σχετικά με την Εταιρία FOLLI FOLLIE AEBTE