Ανακοίνωση-Προειδοποίηση για μη αδειοδοτημένες Εταιρείες_11.1.2018