Ανακοίνωση ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τις υποχρεώσεις της MiFID II για την καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών

Ελληνικα