Ανακοίνωση διαθεσιμότητας της ενέργειας του αιτήματος ελέγχου για το καθεστώς των «Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του ν.4399/16 στο ΠΣΚΕ