Ανακοίνωση για την ασφαλιστική ικανότητα των δικηγόρων