Ανακοίνωση για την απώλεια του Π. Καβουρόπουλου-πρ.Μέλους του Δ.Σ