Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μετά από την διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/ Όρων της Διακήρυξης για την «Προμήθεια Λογισμικού και Υπηρεσιών για τις ανάγκες της πληροφοριακής υποδομής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Ελληνικα