Αναβολή εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων, της 7ης & 8ης Μαρτίου 2020 (5.3.2020)

Ελληνικα