Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 — Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2016 στον Πρόεδρο της Βουλής