ΑΑΔΕ: Τίτλοι τέλους για τα χειρόγραφα βιβλία εσόδων – εξόδων