Έρχονται έλεγχοι και πρόστιμα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις