Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα των Δήμων Ιλίου και Πετρουπόλεως