Έγκριση πρακτικού για καθαρισμό γραφείων ΕΚ_προκήρυξη 649/2019