Άρθρα – Ουδείς Ακων Κληρονόμος – Αποδοχή με ευεργέτημα απογραφής – Αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς. Ανάλυση, παραδείγματα και δυνατότητες των κληρονόμων