Άρθρα – Η εορτή της 25ης Μαρτίου – Πως αμείβεται η εργασία κατά την ημέρα αυτή