Άρθρα – Ε11 – Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας