Άρθρα – Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 – Χρονοδιάγραμμα εργασιών.