Με την υπ’ αριθμ. 11450/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/κης έγινε δεκτή ανακοπή εντολέως μας κατά επιταγής προς πληρωμή