Χωριστές δηλώσεις συζύγων – Διαθέσιμη η εφαρμογή της ΑΑΔΕ